Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính: 8 − 3 ​ + 12 − 5 ​

Tính: 

R. Robo.Ctvx24

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

8 − 3 ​ + 12 − 5 ​ = 24 − 9 ​ + 24 − 10 ​ = 24 − 19 ​

1

Câu hỏi tương tự

Cho tam giác ABCcó A < 9 0 ∘ . Vẽ ra phía ngoài tam giác đó hai đoạn thẳng ADvuông góc và bằng AB ; AEvuông góc và bằng AC. a) Chứng minh: DC=BEvà D C ⊥ BE b) Gọi Nlà trung điểm của DE. Trên tia ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG