Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tổng tất cả các nghiệm của phương trình : bằng

Tổng tất cả các nghiệm của phương trình :

 begin mathsize 16px style log subscript 5 space left parenthesis 6 minus 5 to the power of x right parenthesis space equals space 1 minus x end style  bằng

  1. 2

  2. 1

  3. 0

  4. 6

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Vậy tập nghiệm của phương trình là S = {0;1}

Vậy tập nghiệm của phương trình là S = {0;1}

4

Câu hỏi tương tự

Với a, b là hai số thực khác 0 tùy ý, bằng :

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG