Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tổng tất cảcác nghiệm của phương trình ( 2 ​ − 1 ) x + ( 2 ​ + 1 ) x − 6 = 0 là

Tổng tất cả các nghiệm của phương trình  là

  1. 0

  2. 6

  3. 1

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Vậy tổng 2 nghiệm là : 2 + ( − 2 ) = 0 . Vậy đáp án A đúng.

Vậy tổng 2 nghiệm là :  . Vậy đáp án A đúng.

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian Oxyz, phương trình đường thẳng đi qua A(1;2;4), song song ( P ) : 2 x + y + z − 4 = 0 và cắt đường thẳng d : 3 x − 2 ​ = 1 y − 2 ​ = 5 z − 2 ​ có phương trình

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG