Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tổng tất cả các nghiệm của phương trình

Tổng tất cả các nghiệm của phương trình

 begin mathsize 16px style 1 half log subscript square root of 3 end subscript left parenthesis x plus 3 right parenthesis plus 1 fourth log subscript 9 left parenthesis x minus 1 right parenthesis to the power of 8 equals log subscript 3 left parenthesis 4 x right parenthesis end style

  1. 3

  2. negative 3

  3. 2 square root of 3

  4. 2

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

 

1

Câu hỏi tương tự

Tập xác định của hàm số là

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG