Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tổng tất cả các giá trị nguyên của m để hàm số y = 3 1 ​ x 3 − ( m − 1 ) x 2 + x − m đồng biến trên tập xác định bằng:

Tổng tất cả các giá trị nguyên của m để hàm số  đồng biến trên tập xác định bằng:

  1. 3

  2. 2

  3. 4

  4. 1

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A Tập xác định D = R Ta có y ′ = x 2 − 2 ( m − 1 ) x + 1 ,để hàm số đồng biến với ∀ x ∈ D thì y ′ ≥ 0 , ∀ x ∈ R ⇔ △ ′ ≤ 0 ⇔ m 2 − 2 m ≤ 0 ⇔ 0 ≤ m ≤ 2 mà m ∈ Z nên m = { 0 ; 1 ; 2 } .Vậy đáp án là A.

Chọn A

Tập xác định  

Ta có , để hàm số đồng biến với  thì  mà  nên . Vậy đáp án là A.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số liên tục trên có . Hàm số có bao nhiêu điểm cực trị ?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG