Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tổng tất cả các giá trị nguyên của tham số m để phương trình có hai nghiệm thực phân biệt.

Tổng tất cả các giá trị nguyên của tham số m để phương trình 9 to the power of x minus 4.3 to the power of x plus m minus 2 equals 0 có hai nghiệm thực phân biệt.

  1. 2019

  2. 15

  3. 12

  4. 2018

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đặt thì phương trình đượccho trở thành Phương trình đượccho có hai nghiệm thực phân biệt phương trình (*) có hai nghiệm dương phân biệt Các giá trị nguyên của m thỏa mãn bài toán là Vậy tổng S = 3 + 4 + 5 = 12.

Đặt t equals 3 to the power of x greater than 0  thì phương trình được cho trở thành t squared minus 4 t plus m minus 2 equals 0 space left parenthesis asterisk times right parenthesis   
Phương trình được cho có hai nghiệm thực phân biệt left right double arrow  phương trình (*)  có hai nghiệm dương phân biệt

Các giá trị nguyên của m thỏa mãn bài toán là m element of open curly brackets 3 semicolon 4 semicolon 5 close curly brackets 
Vậy tổng S = 3 + 4 + 5 = 12.
 

2

Câu hỏi tương tự

Hàm số có đạo hàm là. A. B. C. D.

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG