Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tổng tất cả các giá trị m nguyên dương để hàm số luôn nghịch biến trên (1;3) là

Tổng tất cả các giá trị m nguyên dương để hàm số begin mathsize 16px style y equals open parentheses straight pi over 6 close parentheses to the power of e to the power of 3 x minus left parenthesis m minus 1 right parenthesis e to the power of x end exponent plus 2 end exponent end style luôn nghịch biến trên (1;3) là

  1. 253

  2. 300

  3. 276

  4. 231

D. Long

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Chọn A

Lời giải 
Chọn A 

 

1

Câu hỏi tương tự

Giả sử a, b là các số thực sao cho đúng với mọi các số thực dương x , y , z thỏa mãn và .Giá trị của a + b bằng ?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG