Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y = x 3 − 3 x 2 + 2 trên đoạn [ 0 ; 4 ] là:

Tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên đoạn  là:

  1. 20 

  2. 18 

  3. 16 

R. Robo.Ctvx5

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

y ( 0 ) = 2 , y ( 2 ) = − 2 , y ( 4 ) = 18 của hàm số là − 2 , GTLN của hàm số là 18 Vậy tổng giá trị lớn nhất và nhỏ nhất là 16

 

italic y to the power of prime equals 3 italic x squared − 6 italic x equals 0 not stretchy left right double arrow open square brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell italic x equals 0 end cell row cell italic x equals 2 end cell end table close

not stretchy comes from GTNN của hàm số là  của hàm số là 18

Vậy tổng giá trị lớn nhất và nhỏ nhất là 16 

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số f(x), đồ thị của hàm số y=f'(x) là đường cong trong hình bên. Giá trị lớn nhất của hàm số g ( x ) = 2 f ( x ) − ( x + 1 ) 2 trên đoạn [ − 3 ; 3 ] bằng

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG