Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tổng diện tích tất cả các mặt của hình bát diện đều cạnh a bằng

Tổng diện tích tất cả các mặt của hình bát diện đều cạnh a bằng

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B Các mặt của hình bát diện đều cạnh a đều là tam giác đều có diện tích S 1 ​ = 4 a 2 3 ​ ​ Vậy tổng diện tích 8 mặt là S = 8 S 1 ​ = 2 3 ​ a 2

Chọn B

Các mặt của hình bát diện đều cạnh a đều là tam giác đều có diện tích 

Vậy tổng diện tích 8 mặt là 

1

Câu hỏi tương tự

Bên trong hình vuông cạnh a, dựng hình sao bốn cánh đều như hình vẽ (các kích thước cần thiết cho như ở trong hình). Tính thể tích V của khối tròn xoay sinh ra khi quay hình sao đó quanh trục Ox.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG