Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tổng các nghiệm của phương trình là

Tổng các nghiệm của phương trình  begin mathsize 12px style log subscript 3 superscript 2 space left parenthesis 3 x right parenthesis space plus space log subscript 3 left parenthesis 9 x right parenthesis space equals space 7 end style là

  1. 84.

  2. begin mathsize 12px style 244 over 3 end style.

  3. begin mathsize 12px style 244 over 81 end style.

  4. begin mathsize 12px style 28 over 81 space. end style

H. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Đáp án C Phương trình tương đương với

Lời giải

Đáp án C

Phương trình tương đương với 
Error converting from MathML to accessible text.

1

Câu hỏi tương tự

Giải hệ phương trình { x 3 + y 3 = 1 ( 1 ) x 4 + y 4 = 1 ( 2 ) ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG