Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tổng các nghiệm của phương trình

Tổng các nghiệm của phương trình 2 to the power of x plus 1 end exponent plus 2 to the power of x minus 2 end exponent equals 36

  1. 1

  2. 2

  3. 3

  4. 4

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho phương trình x 3 - (4m - 1)x 2 +(5m - 2)x - m = 0. Số nguyên dương m nhỏ nhất để phương trình có 3 nghiệm dương phân biệt là:...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG