Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tổng các nghiệm của phương trình lo g ( 10 x ) . lo g ( 10 x ​ ) = 3 bằng

Tổng các nghiệm của phương trình  bằng


 

  1. fraction numerator 10 to the power of 2 square root of 2 end exponent plus 1 over denominator 10 to the power of square root of 2 end exponent end fraction

  2. fraction numerator 10 to the power of square root of 2 end exponent plus 1 over denominator 10 to the power of square root of 2 end exponent end fraction

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án B

Đáp án B

1

Câu hỏi tương tự

Cho hai hộp đựng bi, đựng hai loại bi đen và bi trắng, tổng số bi trong hai hộp là 20 và hộp thứ nhất đựng bi ít hơn hộp thứ hai. Lấy ngẫu nhiên mỗi hộp một bi. Xác suất để lấy được hai bi đen là 84 5...

8

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG