Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tổng các hệ số sau khi khai triển của biểu thức là:

Tổng các hệ số sau khi khai triển của biểu thức  là :

G. Giáo_Viên

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: Tổng các hệ số của khai triển là:

Ta có:

Tổng các hệ số của khai triển là:

 

1

Câu hỏi tương tự

Tìm hệ số của trong khai triển .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG