Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tổng bình phương các nghiệm của phương trình 5 3x-2 = ( 5 1 ​ ) − x 2 bằng

Tổng bình phương các nghiệm của phương trình 53x-2 = bằng

  1. 2

  2. 5

  3. 0

  4. 3

R. Roboctvx63

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có 5 3x-2 = ( 5 1 ​ ) − x 2 ⇔ 5 3x-2 = 5 x 2 ⇔ x 2 - 3x + 2 = 0 ⇔ [ x = 1 x = 2 ​ Vậy tổng bình phương các nghiệm của phương trình5 3x-2 = ( 5 1 ​ ) − x 2 bằng 5

Ta có
53x-2 = 
 53x-2  = 
 x2 - 3x + 2 = 0 

 Vậy tổng bình phương các nghiệm của phương trình 53x-2 =  bằng 5
 

1

Câu hỏi tương tự

Rút gọn biểu thức A = a 4 . 7 a − 2 ​ 3 a 5 ​ . a 3 7 ​ ​ với a > 0 ta được kết quả A = a n m ​ , trong đó m , n ∈ N ∗ và n m ​ là phân số tối giản. Khẳng định nào sau đây là đúng ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG