Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm I = ∫ x e x 2 + 1 d x

Tìm 

R. Robo.Ctvx44

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

display style I equals integral x straight e to the power of x to the power of 2 end exponent plus 1 end exponent text end text straight d x equals 1 half integral straight e to the power of x to the power of 2 end exponent plus 1 end exponent text end text straight d open parentheses x to the power of 2 end exponent plus 1 close parentheses equals 1 half straight e to the power of x to the power of 2 end exponent plus 1 end exponent plus C.

1

Câu hỏi tương tự

Tìm ảnh qua phép quay tâm là gốc O, góc quay của: a) Đường phân giác d: . b) Đường thẳng : .

304

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG