Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm x → + ∞ lim ​ x − 1 2 x + 1 ​

Tìm 

  1. 3

  2. 1

  3. 2

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D Ta có x → + ∞ lim ​ x − 1 2 x + 1 ​ = x → + ∞ lim ​ x ( 1 − x 1 ​ ) x ( 2 + x 1 ​ ) ​ = x → + ∞ lim ​ 1 − x 1 ​ 2 + x 1 ​ ​ = 2

Chọn D

Ta có 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = x 3 + mx 2 + 1.∀ m  = 0 luôn tồn tại đường thẳng (d) đi qua hai điểm cực đại, cực tiểu của đồthị hàm số và (d) có phương trình:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG