Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm x, y biết:

 

Tìm x, y biết:  x squared plus y squared minus 2 x plus 4 y plus 5 equals 0 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

2

Câu hỏi tương tự

Rút gọn phân thức:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG