Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìmx sao cho ( x + 1 ) ( x − 3 ) 2022 ​ < 0 .

Tìm x sao cho .

R. Roboteacher29

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

( x + 1 ) ( x − 3 ) 2022 ​ < 0 ⇔ ( x + 1 ) ( x − 3 ) < 0 ⇔ − 1 < x < 3 Vậy S = ( − 1 ; 3 ) .

Vậy .

1

Câu hỏi tương tự

Tìm m để phương trình x 2 - 2mx + m + 2 = 0 có 2 nghiệm cùng dương.

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG