Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm x để phân thức ? A. B. C. D. Không có x thỏa mãn

Tìm x để phân thức  fraction numerator 5 x plus 4 over denominator 3 minus 2 x end fraction space b ằ n g space 3 over 2 ?

A. x equals space 1 over 16

B. x equals space minus 1 over 16

C.x equals space 1 fourth

D. Không có x thỏa mãn 

  1. x equals space 1 over 16

  2. x equals space minus 1 over 16

  3. x equals space 1 fourth

  4. Không có x thỏa mãn 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Đáp án cần chọn là: A.

Lời giải

Trắc nghiệm Phân thức đại số có đáp án

Đáp án cần chọn là: A. x equals space 1 over 16

1

Câu hỏi tương tự

Làm tính nhân: 2 1 ​ x 3 ( x 2 − 6 x − 10 )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG