Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm x, biết

Tìm x, biết 

open parentheses 2 x plus 3 close parentheses squared minus 4 open parentheses x minus 1 close parentheses open parentheses x plus 1 close parentheses equals 49 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

5

Câu hỏi tương tự

Tính giá trị của biểu thức P = (-4x 3 y 3 + x 3 y 4 ) : 2xy 2 – xy(2x – xy) cho x = 1, y = A. B. C. D.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG