Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm x, biết x ( x − 1 ) − x 2 + 2 x = 5

Tìm x, biết

H. Hoàng

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

x ( x − 1 ) − x 2 + 2 x = 5 x 2 − x − x 2 + 2 x = 5 x = 5 Vậy x=5

Vậy x=5

1

Câu hỏi tương tự

Rút gọn biểu thức:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG