Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm x, biết : a) 72 + x = ( 5.3 ) 2 b) 148 : (x - 6) = 4 c) x ⋮ 12; x ⋮ 15; x ⋮ 40 và 350 < x < 400

Tìm x, biết :

a) 72 + x = 

b) 148 : (x - 6) = 4

c) x12; x15; x40 và 350 < x < 400

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

c) x ⋮ 12; x ⋮ 15; x ⋮ 40 và 350 &lt; x &lt; 400

c) x12; x15; x40 và 350 < x < 400 

 

7

Câu hỏi tương tự

Hình gồm các điểm M cách điểm O một khoảng 3cm là A,Đường tròn tâ O đường kính 3cm ; B. Hình tròn tâm O bán kính 3cm ; C. Đường tròn tâm O đường kính 3cm ; D. Hình tròn tâm O đường kính 3c...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG