Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm x , biết:

Tìm x, biết: 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Phân tích vế trái thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung, đưa về dạngA(x).B(x)=0 ⇒A(x)=0 hoặcB(x)=0 Lời giải chi tiết:

Phương pháp giải:

Phân tích vế trái thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung, đưa về dạng A(x).B(x)=0 ⇒A(x)=0 hoặc B(x)=0

Lời giải chi tiết: 

22

Câu hỏi tương tự

Cho ba số tự nhiên liên tiếp, biết tích của hai số đầu nhỏ hơn tích của hai số sau là 50. Tìm ba số đã cho.

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG