Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm x, biết:

Tìm x, biết: 

open parentheses 4 x plus 1 close parentheses open parentheses 16 x squared minus 4 x plus 1 close parentheses minus 16 x open parentheses 4 x squared minus 5 close parentheses equals 17 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải:

Phương pháp giải: 

9

Câu hỏi tương tự

Cho tam giác ABC vuông tại A (AB < AC).Gọi I là trung điểm của cạnh BC. Qua I vẽ IM vuông góc với AB tại M và IN vuông góc với AC tại N. a) Chứng minh tứ giác AMIN là hình chữ nhật. b) Gọi D ...

73

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG