Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm x, biết:

Tìm x, biết:

begin mathsize 16px style a right parenthesis left parenthesis 4.5 minus 2 x right parenthesis.1 4 over 7 equals 11 over 7 b right parenthesis open vertical bar fraction numerator 3 over denominator 4 x end fraction minus 1 half close vertical bar minus 1 equals 1 fourth end style

P. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

begin mathsize 16px style a right parenthesis space left parenthesis 4 comma 5 minus 2 x right parenthesis.1 4 over 7 equals 11 over 7 rightwards double arrow 9 over 2 minus 2 x equals 1 rightwards double arrow negative 2 x equals 1 minus 9 over 2 rightwards double arrow negative 2 x equals negative 7 over 2 rightwards double arrow x equals 7 over 4  b right parenthesis open vertical bar 3 over 4 x minus 1 half close vertical bar minus 1 equals 1 fourth rightwards double arrow space open vertical bar 3 over 4 x minus 1 half close vertical bar space equals 5 over 4 rightwards double arrow 3 over 4 x minus 1 half equals 5 over 4 h o ặ c space 3 over 4 x minus 1 half equals negative 5 over 4 rightwards double arrow 3 over 4 x equals 7 over 4 h o ặ c 3 over 4 x equals negative 3 over 4 rightwards double arrow x equals 7 over 3 space h o ặ c space x equals negative 1 end style

1

Câu hỏi tương tự

Tính số dư khi chia: ( 2 1 + 2 2 + 2 3 + 2 4 + ... + 2 99 + 2 100 ) cho 7

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG