Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm x biết: x − 10 3 ​ = 5 3 ​

Tìm x biết: 

H. Hoàng

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Một người đứng trên đỉnh A của một tòa nhà nhìn xuống chân C của tòa nhà đối diện với góc nghiêng xuống 300, và nhìn lên đỉnh E tòa nhà đối diện với góc nghiêng 500. Biết tòa nhà có đỉnh E cao 107 m. ...

19

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG