Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm x, biết:

Tìm x, biết: 

open parentheses x minus 2 close parentheses cubed minus open parentheses x plus 2 close parentheses open parentheses x squared minus 2 x plus 4 close parentheses plus open parentheses 2 x 2 minus 3 close parentheses open parentheses 3 x minus 2 close parentheses equals 0 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Dùng các hằng đẳng thứcđể biến đổi vế trái đưa về dạng tìmxquen thuộc. Lời giải chi tiết: Ta có:

Phương pháp giải:

Dùng các hằng đẳng thức để biến đổi vế trái đưa về dạng tìm x quen thuộc.

Lời giải chi tiết:

Ta có: 

2

Câu hỏi tương tự

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG