Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm x, biết:

Tìm x, biết: open parentheses x plus 2 close parentheses open parentheses x squared minus 2 x plus 4 close parentheses minus x open parentheses x minus 3 close parentheses equals 26

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Sử dụng:

 

Phương pháp giải:

Sử dụng:

2

Câu hỏi tương tự

Rút gọn biểu thức:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG