Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm x , biết:

Tìm x, biết:   

1 minus open parentheses x squared minus 2 x y plus y squared close parentheses 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Phân tích vế trái thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức, đưa về dạngA(x).B(x)=0⇒A(x)=0hoặcB(x)=0 Lời giải chi tiết: Ta có:

Phương pháp giải:

Phân tích vế trái thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức, đưa về dạng A(x).B(x)=0⇒A(x)=0 hoặc B(x)=0

Lời giải chi tiết:

Ta có: 


 

2

Câu hỏi tương tự

Chứng minh rằng:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG