Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm x, biết:

 

Tìm x, biết:  

2 open parentheses x plus 3 close parentheses minus x squared minus 3 x equals 0 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Đưa về dạngA(x).B(x)=0⇒A(x)=0hoặcB(x)=0 Lời giải chi tiết: Ta có:

Phương pháp giải:

Đưa về dạng A(x).B(x)=0⇒A(x)=0 hoặc B(x)=0

Lời giải chi tiết:

Ta có: 

1

Câu hỏi tương tự

Cho A = 5x(4x 2 – 2x + 1) – 2x(10x 2 – 5x – 2) – 9x + 1. Chọn câu đúng A. A = 9x B. A = 18x + 1 C. A = 9x + 1 D. Giá trị của biểu thức A không phụ thuộc vào biến x

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG