Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm x biết:

 Tìm x biết: open parentheses square root of x minus 1 end root plus 1 close parentheses cubed plus 2 square root of x minus 1 end root equals 2 minus x

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Điều kiện: Vậy phương trình có 1 nghiệm x = 1

 Điều kiện: 1 less or equal than x less or equal than 2
Vậy phương trình có 1 nghiệm x = 1

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số a. Tính f (-1); f (5) b. Tìm x để f (x) = 10 c. Rút gọn

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG