Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm x , biết:10(3x−2)−3(5x+2)+5(11−4x)=25.

Tìm x, biết: 10(3x−2)−3(5x+2)+5(11−4x)=25.

 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Muốn nhân một đơn thức với một đa thức ta nhân đơn thức với từng số hạng của đa thức rồi cộng các tích với nhau. Tổng quát:A(B+C−D)=AB+AC−AD. Lời giải chi tiết: Ta có: 10(3x−2)−3(5x+2)+5(11−4x)=25 ⇒30x−20−15x−6+5−20x=25 ⇒−5x+29=25 ⇒−5x=−4⇒x=

Phương pháp giải:

Muốn nhân một đơn thức với một đa thức ta nhân đơn thức với từng số hạng của đa thức rồi cộng các tích với nhau.

Tổng quát: A(B+C−D)=AB+AC−AD.

Lời giải chi tiết:

Ta có :

10(3x−2)−3(5x+2)+5(11−4x)=25

⇒30x−20−15x−6+5−20x=25

⇒−5x+29=25

⇒−5x=−4⇒x=4 over 5 

8

Câu hỏi tương tự

Rút gọn phân thức:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG