Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tâm và bán kính của mặt cầu x 2 + y 2 + z 2 - 2x + 4y - 6z + 5 = 0 là

Tâm và bán kính của mặt cầu x2 + y2 + z2 - 2x + 4y - 6z + 5 = 0 là 

  1. Tâm I(1;-2;3), bán kính R = square root of 19

  2. Tâm I(-1;2;-3), bán kính R = square root of 19

  3. Tâm I(-1;2;-3), bán kính R = 3

  4. Tâm I(1;-2;3), bán kính R = 3

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D" có AB=a, AD=b, AA'=c. Bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình hộp là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG