Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tung độ giao điểm của đồ thị (C) : y = x + 3 2 x − 3 ​ và đường thẳng d: y = x - 1

Tìm tung độ giao điểm của đồ thị (C) : y =  và đường thẳng d: y = x - 1
 

  1. 1

  2. - 3

  3. - 1

  4. 3

R. Robo.Ctvx35

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương trình hoành độ giao điểm của hai đường (C) và d là: x + 3 2 x − 3 ​ = x - 1 (x  = -3) ⇒ x 2 = 0 ⇔ x = 0 ⇒ y = 1

Phương trình hoành độ giao điểm của hai đường (C) và d là:

 = x - 1 (x  -3)  x2 = 0  x = 0 y = 1

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số f ( x ) xác định trên R \ { 0 } và có bảng biến thiên như hình vẽ Số nghiệm của phương trình 3 ∣ f ( 2 x − 1 ) ∣ − 10 = 0 là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG