Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tiệm cận ngang của đồ thị hàm số: y = x + 2 3 x − 1 ​

Tìm tiệm cận ngang của đồ thị hàm số: 

R. Robo.Ctvx8

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Vì x → + ∞ lim ​ y = 3 v a ˋ x → − ∞ lim ​ y = 3 nên đường thẳng y = 3 là tiệm cận ngang của đồ thị

Vì  nên đường thẳng y = 3 là tiệm cận ngang của đồ thị

1

Câu hỏi tương tự

Giải bất phương trình

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG