Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

tìm tham số thực m để hàm số y = f ( x ) = { x + 4 x 2 + x − 12 ​ khi x  = − 4 m x + 1 khi x = − 4 ​ liên tục tại điểm x 0 = - 4

tìm tham số thực m để hàm số liên tục tại điểm x0= - 4

  1. m = 4

  2. m = 3

  3. m = 2

  4. m = 5 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C.m = 2

ĐÁP ÁN C. m = 2

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f(x)liên tục trên R và có đồ thị như hình sau: I). Hàm số nghịch biến trên khoảng (0;1). (II). Hàm số đồng biến trên khoảng (-1;2). (III). Hàm số có ba điểm cực trị. (IV)...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG