Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tham số m để đồ thì hàm số y = 2 x − m ( m + 1 ) x − 5 m ​ có tiệm cận ngang là đường thẳng y=1.

Tìm tham số m để đồ thì hàm số  có tiệm cận ngang là đường thẳng y=1.

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: Tiệm cận ngang của hàm số y = 2 x − m ( m + 1 ) x − 5 m ​ là:

Ta có:

Tiệm cận ngang của hàm số  là:

1

Câu hỏi tương tự

Một hình hộp chữ nhật có kích thước trong đó a, b, c là các số nguyên và Gọi và lần lượt là thể tích và diện tích toàn phần của hình hộp. Biết V=S,tìm số các bộ ba số (a, b, c).

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG