Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tham số m để hàm số y= x − m + 1 m x + 2 ​ nghịch biến trên từng khoảng xác định của nó.

Tìm tham số m để hàm số y= nghịch biến trên từng khoảng xác định của nó.

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hàm số đã cho xác định trên: D = R\ {m — 1}. Hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định ⇔ ( x − m + 1 ) 2 − m 2 + m + 2 ​ < 0 , ∀ x  = m − 1 ⇔ − m 2 + m + 2 < 0 ⇔ [ x < − 1 x > 2 ​ Kết luận: m ∈ ( − ∞ ; − 1 ) ∪ ( 2 ; + ∞ ) thì hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác đinh.

Hàm số đã cho xác định trên: D = R \ {m — 1}.

Hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định

Kết luận: m thì hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác đinh.

3

Câu hỏi tương tự

Tìm các khoảng cách đơn điệu của các hàm số:y= ( 4 − 3 x ) 6 x 2 + 1 ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG