Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tham số m để hàm số: y = x 2 + 3 x 2 + ( m + 1 ) x + 4 m nghịch biến trên khoảng (-1; 1)

Tìm tham số m để hàm số: y = nghịch biến trên khoảng (-1; 1) 

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hàm số: y = x 2 + 3 x 2 + ( m + 1 ) x + 4 m nghịch biến trên khoảng (-1; 1) ⇔ y' = 3 x 2 + 6 x + m + 1 ≤ 0, ∀ x ∈ (-1;1) ⇔ m ≤ − 3 x 2 − 6 x − 1 = g (x), ∀ x ∈ (-1; 1) Đặt g(x) = − 3 x 2 − 6 x − 1 . Ta có g'(x) = - 6x-6 • Cho g'(x) = 0 ⇔ - 6x - 6 = 0 ⇔ x= -1 Bảng biến thiên: Dựa vào bảng biến thiên, để hàm số nghịch biến trên khoảng (—1; 1) thì m ≤ - 10 .

Hàm số: y = nghịch biến trên khoảng (-1; 1)

y' = 0,  (-1;1)

m = g (x), (-1; 1) 

Đặt g(x) = . Ta có g'(x) = - 6x -6 • Cho g'(x) = 0 - 6x - 6 = 0 x = -1 

Bảng biến thiên:

Dựa vào bảng biến thiên, để hàm số nghịch biến trên khoảng (—1; 1) thì m  - 10 .

1

Câu hỏi tương tự

GIải bất phương trình: 5 x − 1 ​ + x + 3 ​ ≥ 4

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG