Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tham số m để hàm số: y = 3 1 ​ ( 3 − m ) x 3 − ( m + 3 ) x 2 + ( m + 2 ) x − 3 luôn tăng trên M

Tìm tham số m để hàm số: y = luôn tăng trên M

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hàm số đã cho xác định trên D = R Xét a = 3 -m = 0 ⇔ m = 3 khi đó a  = 0 loại m = 3 vì hàm số bậc 2 với hệ số a  = 0 không đồng biến hoặc không nghịch biến trên M Xét a = 3 -m  = 0 ⇔ m  = 3 Ta có: y' = ( 3 − m ) x 3 − ( m + 3 ) x 2 + ( m + 2 ) x − 3 có △ ′ = ( m + 3 ) 2 − ( 3 − m ) ( m + 2 ) = 2 m 2 + 5m + 3. Hàm số luôn tăng trên R ⇔ { a = 3 − m > 0 △ ′ = 2 m 2 + 5 m + 3 ≤ 0 ​ ⇔ { m < 3 − 2 3 ​ ≤ m ≤ − 1 ​ ⇔ − 2 3 ​ ≤ m ≤ − 1 Kết luận: − 2 3 ​ ≤ m ≤ − 1 thì hàm số luôn tăng trên R.

Hàm số đã cho xác định trên D = R

Xét a = 3 -m = 0 m = 3 khi đó a  0 loại m = 3 vì hàm số bậc 2 với hệ số a  0 không đồng biến hoặc không nghịch biến trên M

Xét a = 3 - m  0  m  3

Ta có: y' = = (  = + 5m + 3.

Hàm số luôn tăng trên R 

Kết luận: thì hàm số luôn tăng trên R .

1

Câu hỏi tương tự

GIải bất phương trình: 5 x − 1 ​ + x + 3 ​ ≥ 4

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG