Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Từ một tấm thép hình tròn có bán kính , người ta muốn chế tạo một cái phễu bằng cách cắt đi hình quạt và gấp phần còn lại thành hình nón. Khi hình nón có thể tích lớn nhất thì cung tròn của quạt bị cắt đi có số đo là

Từ một tấm thép hình tròn có bán kính , người ta muốn chế tạo một cái phễu bằng cách cắt đi  hình quạt và gấp phần còn lại thành hình nón. Khi hình nón có thể tích lớn nhất thì cung tròn của quạt bị cắt đi có số đo là

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có thể nhận thấy đường sinh của hình nón là bán kính của tấm thép ban đầu. còn chu vi đáy là chu vi đĩa trừ đi phần độ dài của cung tròn bị cắt. Gọi là độ dài đáy và bán kính đáy của hình nón, . Ta có: . Chiều cao của hình nón sẽ là . Thể tích của khối nón là Khảo sát hàm số trên Thay ta được . Độ dài cung tròn bị cắt là .

Ta có thể nhận thấy đường sinh của hình nón là bán kính của tấm thép ban đầu. còn chu vi đáy là chu vi đĩa trừ đi phần độ dài của cung tròn bị cắt.

Gọi  là độ dài đáy và bán kính đáy của hình nón, .

Ta có: .

Chiều cao của hình nón sẽ là .

Thể tích của khối nón là

 

Khảo sát hàm số trên

Thay  ta được .

Độ dài cung tròn bị cắt là

.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số có bảng biến thiên như hình vẽ: Hỏi phương trình có bao nhiêu nghiệm phân biệt ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG