Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Từ một tấm tôn hình chữ nhật kích thước 50 cm x 240 cm , người ta làm các thùng đựng nước hình trụ có chiều cao bằng 50 cm , theo hai cách sau ( xem hình minh họa dưới đây) Cách 1: Gò tấm tôn ban đầu thành mặt xung quanh của thùng Cách 2: Cắt tấm tôn ban đầu thành hai tấm bằng nhau, rồi gò mỗi tấm đó thành mặt xung quanh của một thùng Kí hiệu V 1 là thể tích thùng gò được theo cách 1 và V 2 là tổng thể tích của hai thùng gò được thoe cách 2. Tính tỉ số

Từ một tấm tôn hình chữ nhật kích thước 50 cm x 240 cm , người ta làm các thùng đựng nước hình trụ có chiều cao bằng 50 cm , theo hai cách sau ( xem hình minh họa dưới đây)

Cách 1: Gò tấm tôn ban đầu thành mặt xung quanh của thùng

Cách 2: Cắt tấm tôn ban đầu thành hai tấm bằng nhau, rồi gò mỗi tấm đó thành mặt xung quanh của một thùng

Kí hiệu V1 là thể tích thùng gò được theo cách 1 và V2 là tổng thể tích của hai thùng gò được thoe cách 2. Tính tỉ số v subscript 1 over v subscript 2

 

 

 

  1. v subscript 1 over v subscript 2 equals 1 half

  2. v subscript 1 over v subscript 2 equals 1

  3. v subscript 1 over v subscript 2 equals 2

  4. v subscript 1 over v subscript 2 equals 4

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho tứ diện đều có chiều cao bằng h. Thể tích của khối tứ diện đã cho là: A. B. C. D.

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG