Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Từ một tổ có học sinh ta chọn hai em làm tổ trưởng, tổ phó. Có 56 cách chọn khác nhau thì bằng bao nhiêu

Từ một tổ có học sinh ta chọn hai em làm tổ trưởng, tổ phó. Có 56 cách chọn khác nhau thì
bằng bao nhiêu
  1. 32

  2. 16

  3. 8

  4. 4

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C. 8 Số cách chọn 2 bạn trong bạn là:

ĐÁP ÁN C. 8 

Số cách chọn 2 bạn trong bạn là:

1

Câu hỏi tương tự

Phương trình sin 2 x + 2 cos x − 2 = 0 có nghiệm là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG