Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tất cả giá trị của tham số m để phương trình x 3 − 3 x 2 + 4 − m = 0 có 3 nghiệm phân biệt. Biết rằng đồ thị của hàm số y = x 3 − 3 x 2 + 4 có hình vẽ như hình bên dưới.

Tìm tất cả giá trị của tham số m để phương trình   có 3 nghiệm phân biệt. Biết rằng đồ thị của hàm số

 có hình vẽ như hình bên dưới.

  1. 0<m<4

R. Roboteacher115

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

x 3 − 3 x 2 + 4 − m = 0 ⇔ x 3 − 3 x 2 + 4 = m phương trình x 3 − 3 x 2 + 4 − m = 0 có 3 nghiệm phân biệt khi giá trị m cắt đồ thị hàm số y = x 3 − 3 x 2 + 4 tại 3 điểm phân biệt khi đó0&lt;m&lt;4

phương trình  có 3 nghiệm phân biệt khi  giá trị m cắt đồ thị hàm số 

tại 3 điểm phân biệt khi đó 0<m<4

1

Câu hỏi tương tự

Tung độ giao điểm của đồ thị hàm số y = x + 3 2 x − 3 ​ và đường thẳng y = x − 1 là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG