Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tất cả giá trị của mđể đồ thị hàm số y = x 2 − 2 x − m x 2 + x − 2 ​ có 3 đường tiệm cận.

Tìm tất cả giá trị của m để đồ thị hàm số  có 3 đường tiệm cận.

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: ⇒ y = 1 là đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số. Ycbt ⇔ đồ thị hàm số y = x 2 − 2 x − m x 2 + x − 2 ​ có 2 đường tiệm cận đứng ⇔ x 2 − 2 x − m = 0 có 2 nghiệm phân biệt khác 1 và -2

Ta có:

 là đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

 Ycbt  đồ thị hàm số  có 2 đường tiệm cận đứng  có 2 nghiệm phân biệt khác 1 và -2

3

Câu hỏi tương tự

Một kênh dẫn nước theo vuông góc có bề rộng 3,0 m như hình vẽ. Cho 4 cây luồng (thẳng) có độ dài là 6,2m ; 8,3m ; 8,4m ; 9,0m trôi tự do trên kênh. Hỏi số cây luồng có thể trôi tự do qua góc kên...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG