Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tất cả giá trị để biểu thức có nghĩa.

Tìm tất cả giá trị  để biểu thức  có nghĩa.

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Biểu thức có nghĩa khi . .

Biểu thức  có nghĩa khi .

.

1

Câu hỏi tương tự

Với mọi số thực thỏa điều kiện . Gọi và lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức . Tìm giá trị biểu thức .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG