Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tất cả các số thực x, y, z thỏa mãn

Tìm tất cả các số thực x, y, z thỏa mãn

x square root of 1 minus y squared end root plus y square root of 2 minus z squared end root plus z square root of 3 minus x cubed end root equals 3

H. Nhi

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Rút gọn biểu thức :

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG