Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tất cả các số nguyên dương n thỏa mãn bất đẳng thức: 3 n > 2 n + 7n

Tìm tất cả các số nguyên dương n thỏa mãn bất đẳng thức: 3n > 2n + 7n

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tam thức bậc hai f(x) = −x 2 + 5x − 6 nhận giá trị dương khi và chỉ khi

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG