Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tất cả các nghiệm của bất phương trình lo g 2 ​ ( 3 x + 1 ​ + 6 ) − 1 ≥ lo g 2 ​ ( 7 − 10 − x ​ ) .

Tìm tất cả các nghiệm của bất phương trình 

D. Long

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hướng dẫn giải Chọn đáp án C

Hướng dẫn giải Chọn đáp án C

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f ( x ) liên tục trên đoạn [ 0 ; 2 ] . Gọi D là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y = f ( x ) ,trục hoành và hai đường thẳng x = 1 , x = 2. Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi qua...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG