Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho đồ thị của hàm số y = 2 x 3 − ( 2 + m ) x + m cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho đồ thị của hàm số  cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D Xét phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị với trục hoành ta có: 2 x 3 − ( 2 + m ) x + m = 0 ⇔ ( x − 1 ) ( 2 x 2 + 2 x − m ) = 0 ⇔ [ x = 1 2 x 2 + 2 x − m = 0 ( 1 ) ​ Đồ thị hàm số cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt khi và chỉ khi phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt khác1.

Chọn D

Xét phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị với trục hoành ta có:

Đồ thị hàm số cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt khi và chỉ khi phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt khác 1.

1

Câu hỏi tương tự

Đồ thị trong hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số sau. Đó là hàm số nào ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG